Paimensukuinen Lapinkoira


Wiima ja Tihku ovat suomenlapinkoiran paimensukuislinjan edustajia. Paimensukuinen lapinkoira tarkoittaa että kyseessä on sellainen suomenlapinkoirarekisteriin kuuluva koira, joka polveutuu Suomen, Norjan ja Ruotsin poronhoitoalueilta kootuista, tunnettuihin työkoirasukuihin kuuluvista koirista. Näissä koirissa on pyritty säilyttämään Tunturi-Lapin vanhan paimenkoiran olemus, sen tyyppi, rakenne ja luonne.

Ulkonäöltään paimensukuinen lapinkoira on pitkärunkoinen (korkeuttaan selvästi pidempi), ravaajarakenteinen ja matalaryhtinen. Paimensukuisen lapinkoiran häntä on tyypillisimmillään matalalle kiinnittynyt, levossa häntä on alhaalla, koiran innostuessa ja liikkuessa häntä nousee tyypillisesti löysälle kaarelle. Paimensukuisella on työkoiran hyvinkulmautuneet raajat ja sen liikkeissä on notkeutta ja vauhtia.

Paimensukuisen lapinkoiran katsotaan kuuluvan alkuperäisiin kotieläinkantoihin ja se on mukana Suomen Maa- ja metsätalousministeriön kansallisessa eläingeenivaraohjelmassa.
Paimensukuista lapinkoiraa on viimeiset parikymmentä vuotta kasvatettu pienissä kotikenneleissä ilman ulkomuotoon kohdistuvia paineita ja kanta on hyvin monimuotoinen. 
Paimensukuisessa linjassa on pyritty säilyttämään alkuperäisen maatiaisporokoirakannan geeniperimää. Tavoitteena ei siis ole ollut perinteisille kennelroduille tyypillinen rotumääritelmään perustuva karsiva ja kantaa ulkomuotoperusteisesti yhtenäistävä jalostus.

Yllä kerrotut tiedot ja lisää Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran sivuilta

Paimensukuisen lapinkoiran Seura järjestää vuosittain Suomea kiertävän Katselmus-tapahtuman ja tästä linkistä pääset lukemaan mistä katselmuksissa on kyse.

Paimensukuinen lapinkoira on valittu Maatiainen Ry:n toimesta vuoden 2011 Suomen Maatiaiseläimeksi.  Linkki tiedotteeseen